Bezoek ook ons Eetcafé De Gezelligeit

CC_Zorgboerderij_DLG_41-1-aspect-ratio-536-536

Zorgboerderij

Gelegen in het buitengebied van Hellendoorn, ben je van harte welkom in de kleinschalige Zorgboerderij De Lachende Geit van Carin Stokvis. Jong volwassenen met een verstandelijke beperking, autisme of psychiatrische problematiek werken 5 dagen in de week op de Zorgboerderij.

Carin is verpleegkundige en heeft altijd al met mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. In 2012 heeft ze de overstap gemaakt naar het ondernemerschap. Ze wilde graag dat haar boerderij een sociale rol speelt voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een plek voor het aanleren van dier- en plantverzorging, sociale vaardigheden en waar één op één begeleiding een belangrijke rol speelt. Waar geen druk is op prestatie of arbeid.

Je mag zijn wie je bent

Carin vindt het belangrijk dat je mag zijn wie je bent. De eerste kennismaking is van belang om te kijken of de dagbesteding op de Zorgboerderij bij je past. “Het gaat om de klik en de humor die je samen hebt. Ik ben onderdeel van de groep. Zij kennen mij, ik ken hun. Die klik samen hebben is het belangrijkste wat er is en waarom de deelnemers hier kunnen zijn. Ze mogen zichzelf zijn. Het gaat met een lach en een traan. Met je eigen talent aan het werk. Doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Dat staat centraal. Dat je je veilig voelt en jezelf kan ontwikkelen. Met een goed gevoel de dag kunnen afsluiten.”

CC_Zorgboerderij_DLG_37
CC_Zorgboerderij_DLG_28
CC_Zorgboerderij_DLG_35
CC_Zorgboerderij_DLG_42

Kantine, kantoor en rustplekken

De zorgboerderij bestaat uit verschillende werkplekken en heeft een open karakter. Iedereen kan elkaar altijd zien of spreken. In het kantoorgedeelte zijn er werkplekken voor medewerkers en stagiaires. Er is een kantine waar samen de lunch wordt klaargemaakt, samen gegeten, koffie wordt gedronken en schoongemaakt. Je hoeft zelf geen eten of drinken mee te nemen. Er zijn rustplekken waar je je even kan terugtrekken of waar er één op één gesprekken zijn om te praten hoe het met je gaat.

Inspraakmomenten en persoonlijke verslagen

“Denk maar mee. Je hoort erbij. Je wordt gezien en gehoord”, staat centraal om met alle deelnemers samen te overleggen wat je wilt verbeteren of veranderen aan de Zorgboerderij. 4 x per jaar is er een gezamenlijk inspraakmoment. Daar worden de leukste ideeën bedacht én uitgevoerd.

Het gehele jaar  wordt door de begeleiding alles van de deelnemers in persoonlijke verslagen bijgehouden. Ouders, verzorgers en instanties blijven op deze manier op de hoogte.

Kwaliteit laat je zien! keurmerk

De Lachende Geit is lid van de vereniging Zorgboeren Overijssel en in bezit van het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien!’. 1x per 3 jaar is er een audit, waarin we getoetst worden. Op die manier toon je de kwaliteit aan, waar je als Zorgboerderij aan moet voldoen.

Voor vragen of informatie.